W dniu 17.01.2018r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jelnej odbyło się uroczyste poświęcenie samochodu służbowego. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się przed budynkiem ŚDS, gdzie przy licznie zgromadzonych gościach
i uczestnikach Domu, Ojciec Sadok proboszcz Parafii w Jelnej poświęcił nowe auto oraz pobłogosławił jego kierowców. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Dyrektor WPS w Rzeszowie – Małgorzata Dankowska, Dyrektor PFRON Oddział w Rzeszowie- Maciej Szymański, Starosta Leżajski- Marek Śliż , Wicestarosta- Zdzisław Leśko, Członek Zarządu- Lucjan Czenczek, Skarbnik Powiatu- Zdzisław Such, Burmistrz Miasta Leżajsk – Ireneusz Stefański, Wójt Gminy Kuryłówka – Tadeusz Halesiak, Dyrektor SP w Jelnej – Ewa Fołta, Dyrektor SOW w Nowej Sarzynie – Józef Zybura – Łyko, Dyrektor Domu Dziecka w Nowej Sarzynie – Małgorzata Furman, sołtys- Michał Zawadzki oraz przedstawiciele PCPR w Leżajsku, .

                 Dyrektor ŚDS w Jelnej, Pani Danuta Kurzyp podkreśliła, iż otrzymany samochód jest efektem współpracy wielu osób i instytucji. Głos zabrali także zaproszeni goście, gratulując nowego nabytku i podziękowali za całokształt pracy. W ramach podziękowań uczestnicy Domu zaśpiewali kolędy przybyłym gościom i rozpoczęła się dyskoteka.

Wszystkim Darczyńcom, Gospodarze wręczyli okolicznościowe statuetki jako wyraz wdzięczności za okazaną pomoc.