• test
 • FORMY TERAPII

  Dom realizuje swoje zadania poprzez następujące formy działalności:

  • Treningi

  • Opieka pielęgniarska

  • Terapia ruchowa

  • Pomoc socjalna

  TRENINGI

  Trening funkcjonowania w życiu codziennym  obejmuje:

  • trening dbałości o wygląd zewnętrzny i nauki higieny (wyrabianie i motywowanie  uczestników do systematycznego dbania o higienę osobistą),

  • trening umiejętności praktycznych (nauka prania, prasowania, sprzątania, szycia)

  • trening budżetowy (nauka umiejętnego gospodarowania pieniędzmi i planowania budżetu domowego),

  • trening kulinarny (nauka przygotowywania prostych posiłków ze zwróceniem uwagi na higienę).

  Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz rozwiązywania problemów obejmuje:

  • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych,

  • aktywność i odpowiedzialność,

  • kształtowanie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości,

  • zajęcia pedagogiczne (rozwijanie zasobów słów i pojęć, podtrzymywanie umiejętności pisania, kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi, umiejętności interpersonalnych).

  Trening umiejętności spędzania wolnego czasu

  Polega na rozwijaniu zainteresowań uczestników w różnych dziedzinach w ramach pracowni: rękodzielniczej, manualnej, rzemieślniczej, komputerowo-poligraficznej oraz w zajęciach z zakresu muzykoterapii i biblioterapii.

  OPIEKA PIELĘGNIARSKA

  Obejmuje m.in. wdrażanie odpowiednich nawyków zdrowotnych, sygnalizowanie własnych dolegliwości i potrzeb, prowadzenie rozmów i zwracanie uwagi na negatywne skutki stosowania używek (alkohol, papierosy, narkotyki).

  TERAPIA RUCHOWA

  Obejmuje motywowanie do aktywności ruchowej, poprawę sprawności fizycznej i zmniejszenie nadmiernego napięcia psychicznego.