• test
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej rozpoczął działalność 11 listopada 2006 r. Jest ośrodkiem wsparcia dla uczestników z terenu Powiatu Leżajskiego.

  ŚDS jest placówką dziennego pobytu typu A, B, C przeznaczoną dla 40 uczestników z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną.

  Pracujemy przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

  Nasz cel to wszechstronna pomoc skierowana dla osób chorujących psychicznie ich rodzin oraz integracja ze środowiskiem lokalnym. Dom posiada własną bazę samochodową, przez co zapewnia uczestnikom bezpłatny dowóz na zajęcia oraz powrót do domu. Budynek ŚDS urządzony jest odpowiednio do potrzeb osób niepełnosprawnych, ma przystosowane łazienki, toalety oraz windę. Ponad to dysponuje nowoczesnym wyposażeniem i sprzętem specjalistycznym, umożliwiającym realizację procesu rehabilitacji.

  Nasza działalność ukierunkowana jest na podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi, umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i funkcjonowania w środowisku oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku w środowisku.

  Dom stwarza możliwości do rozwoju ruchu samopomocowego. Tworząc przyjazne miejsce spotkań, budujemy szacunek i współpracę. Dajemy możliwość dawania i brania, odkrywania i tworzenia. Bo każdy człowiek ma coś, co może ofiarować drugiemu człowiekowi.

  Wielu uczestników odnalazło tu prawdziwy dom, gdzie mają swoje miejsce, przyjazne środowisko, czyją się potrzebni, doceniani i wysłuchani.

  Nasza Społeczność od początku istnienia  przeżyła wspólnie wiele znaczących i radosnych chwili. Ważne wydarzenia spisujemy skrupulatnie na kartach w Domowych Kronikach. ŚDS prowadzi różnorodne formy zajęć terapeutycznych, wszystkie one mają na celu aktywizację uczestników i ułatwienie im funkcjonowania w społeczności. W pracowniach rękodzielniczej, plastycznej, manualnej i rzemieślniczej uczestnicy tworzą i rozwijają swoje zainteresowania i zdolności.

  Zespól wspierająco – aktywizujący

  Dyrektor Śds – Danuta Kurzyp

  Pedagog – Anna Kozyra – Siuzdak (zastępstwo Dorota Kuczek – Baj)

  Terapeuta – Janusz Jaworowski

  Pielęgniarka /Terapeuta – Elżbieta Miś

  Instruktor terapii zajęciowej – Ewa Gdula

  Instruktor terapii zajęciowej/ Kierowca – Leszek Krawczyk

  Fizjoterapeuta – Elżbieta Zasońska (zastępstwo Klaudia Masełek)

  Kierowca/Opiekun – Wojciech Filip

  Opiekun – Danuta Półćwiartek