• test
 • Warunki przyjęcia:

  Uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej mogą zostać osoby dorosłe zamieszkałe na terenie Powiatu Leżajskiego.

  Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o występujących zaburzeniach psychicznych lub wydane przez lekarza neurologa o występujących  zaburzeniach neurologicznych,

  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

  • orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli osoba posiada,

  • oświadczenie o wysokości dochodów.

  Wniosek należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (Gmina Leżajsk – GOPS Leżajsk, Gmina Kuryłówka – GOPS Kuryłówka, Gmina Grodzisko Dolne – GOPS Grodzisko Dolne, Gmina Nowa Sarzyna – MGOPS w Nowej Sarzynie, Miasto Leżajsk – MOPS w Leżajsku ).